Eğitim Modelimiz

HALİÇ ETAP EĞİTİM FELSEFESİ

Haliç Etap Okullarının gerçek hedefi; öğrencilerinin farkındalığı yüksek, yaşamda mutlu, sağlıklı, ne istediğini bilen, etkin bireyler olmalarıdır. Her bireyin farklı potansiyel ve kişiliği olduğunun bilinciyle yapılacak profesyonel yönlendirmeler; onları yaşamda istedikleri yere kolaylıkla ulaştırır. Bizlere ise, onlar için en iyiyi yapmış olmanın huzurunu duymak kalır. Haliç Etap Okulları ,eğitim sistemini bu hedefin sonucu olarak 5 temel ayak üzerine kurmuştur. Bu 5 temel ayak günümüz eğitim sisteminin ve çocukların en temel eksikleri göz önüne alınarak oluşturulmuştur:

TAM ÖĞRENME YÖNTEMİ

İyi bir akademik eğitime giden yol, etkinliği kanıtlanmış eğitim modelleri ile mümkündür. Haliç Etap Okulları öğrenme yöntemi olarak Tam Öğrenme Yöntemini kendine esas almıştır. Bu yöntem ile her öğrencinin gerekli koşullar sağlandığında öğrenebileceğine inanılır. Öğrenmesine mani bir durum olmayan her çocuk,  engeli kaldırıldığında ve desteklendiğinde tam olarak öğrenebilecektir.

Bu amaçla her üniteden sonra öğrencilere kazanım değerlendirme sınavları yapılarak, seviyeleri ölçülür. Ölçme değerlendirme metotları ile bilgi seviyesi eksik olan öğrenciler belirlenir. Bu öğrencilere grup veya bireysel destek verilerek eksiklikleri tamamlanır.

Grup ve bireysel desteğin ardından bir öğrenci yine seviyenin altında kalıyorsa bu öğrenci rehberlik birimine yönlendirilir. Öğrenmenin önündeki zihinsel gelişim, dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü, duygusal ya da psikolojik problemler burada tespit edilir. Var olan engel aile ile işbirliği içinde düzenlenir ve çocuğun tam öğrenme gerçekleştirmesi için yeniden desteklenir.

ÇOCUK DOSTU EĞİTİM

Anaokulu, ilkokul ve ortaokul eğitimi çocuklarla gerçekleştirilir. Bu nedenle bu yaş grubuna verilecek eğitim çocuğun doğasına uygun olmalıdır. Çocuk doğasının en önemli iki kavramı oyun ve harekettir. Yeterince oynamamış ve hareket etmemiş olan çocuklar öğrenme için hazır hale gelemezler. Oyun yolu ile dinlenen ve hareket ederek enerjilerini atan çocuklar daha hızlı öğrenme gerçekleştirirler. Bu gerçekten hareketle Haliç Etap Okullarında ders süreleri 35 dakika, teneffüs süreleri ise 10, 15 ve 40 dakika olarak planlanmıştır. Her öğrenme sürecinin ardından çocuklara oynayarak ve hareket ederek öğrendiklerini hazmetmeleri ve dinlenmeleri için süre tanınır. Bir sonraki derse çocuklar yenilenmiş olarak girerler.

ÇOK YÖNLÜ EĞİTİM

İnsan beyni iki yarımküreden oluşur. Bu yarımküreler sağ beyin (lob) ve sol beyin (lob) olarak adlandırılır. Sol beyin; mantık, muhakeme gibi alanlarla ilgiliyken sağ beyin daha çok dil, müzik ve sanat alanı ile ilgilidir. Haliç Etap Okullarında çocuklar her iki alanda da eşit derecede desteklenir. Bu durum çocuğun okula severek ve isteyerek gelmesini sağlar. Hem akademik alanda hem de sanat-müzik alanında ilerleyen bir çocuğun gelecekte başarılı bir birey olmasına zemin hazırlayacaktır.

1 DİL – 1 ENSTRÜMAN

Haliç Etap Okullarında ilke olarak bir öğrencinin 1 dil ve 1 enstrüman öğrenmesi esas alınmıştır. Okula gelen her öğrencinin 1 dili ve 1 enstrümanı çok iyi derecede bilmesi hedeflenir. Bu nedenle her sınıfta dil eğitimi ve müzik eğitimi verilir. Akademik eğitimle hayata hazırlanan çocuk, haftada 12 saat olan dil eğitimi ile bir dil edinir. Müzik kulüpleri ve hafta sonu kursları ile öğrenci bir enstrümanı çalacak beceriyi kazanır.

HEM ÖZGÜVEN HEM AHLAK

Haliç Etap Okulları’nda özgüven en önemli unsurdur. Kendini ifade edebilen, hakkını arayabilen, haksızlığa rıza göstermeyen öğrenciler yetiştirmek amacıyla drama ve dans eğitimini programımızın önemli bir parçası haline getirdik. Bu amaçla her sınıfa drama ve dans eğitimi programa dahil edilmiştir. Sahneye çıkabilen, bedenini etkin kullanabilen, gerektiğinde ses tonunu ayarlayabilen çocuklar eğitim sistemimizin önemli bir parçasıdır. Ancak biz biliyoruz ki, ahlakla süslenmemiş bir özgüven, öğrenciler için bir yıkım olabilir. Bu nedenle yine karakter ve değerler eğitimi bizim programımızın çok önemli bir parçasını oluşturmaktadır.